Czech for foreigners
Expat assistance

Jazyková škola Plzeň - Mañana

fish cz

Are you living in Czech Republic and you want to learn Czech?
You are here at the right place!

We offer a large scale of teaching methods. We will adapt the lessons to your language capacities and specificities of your mother tongue. Lessons are held in an interactive way, where you decide about your requirements and goals.

Emphasis is put on practice, conversation and practical situations.

Are you an expat living in Czech Republic? Do you need any help dealing with czech administration, getting a job, finding a new appartment, want to apply for permanent residence or just want to understand what is going on in this country?

We provide a special service which consists of assistance in such situations.

Základní anglické fráze pro cestování

Information office Informační kancelář

Left luggage office Úschovna zavazadel

Lost property Ztráty a nálezy

Waiting room Čekárna

Ticket office Jízdenky

Bus stop Zastávka autobusu

Train station Źelezniční stanice

Underground/Subway/Tube station Stanice metra

Pier Molo

Airport Letiště

Air Terminal Letištní terminál

Car rental Půjčovna aut

Exchange office Směnárma

Taxi rank Stanoviště taxi

Seat reservations Místenky

Timetable Jízdní řád

Departures Odjezdy

Arrivals Příjezdy

Delayed Zpožděno

Cancelled Zrušeno

On Time Na čas

Entrance Vchod

Exit Východ

Boarding Nastupování do letadla

check in desk Odbavovací přepážka

luggage claim Vyzvednutí zavazadel

gate Brána k nástupu do letadla

security control  bezpečnostní kontrola

Obchodní angličtina - schůzky sjednání

I am glad to see you
Rád Vás vidím

Here is my card
Tady je má vizitka

How was the journey?
Jaká byla cesta?

Would you like a cup of tea or cofee?
Dáte si čaj nebo kávu?

Let´s get down to business
Pojďme k věci

What will we start with?
Od čeho začneme?

What agenda do we have for today?
Jaký je dnes program jednání?

We have to discuss
Musíme projednat

new contract
…..novou smlouvu

appendixes to the contract
…..přílohy ke smlouvě

project documentation
…..projektovou dokumentaci

delivery conditions
……dodací podmínky

First my colleague will
Můj kolega nejdříve

present some materials
…..vystoupí s prezentací

make a report
…..přednese svou zprávu

Let me add
Dovolte, doplním vás

Do you mind if we make a 10 mins break?
Nevadí vám udělat desetiminutovou přestávku?

Let´s discuss it later
Projednejme to později

I have some additional information
Mám doplňující informace

We insist on our original offer
Trváme na své původní nabídce 

What do you think of the matter?
Co si o tom myslíte?

I agree
Souhlasím

I need to think it over
Musím si to promyslet

When will you be able to give us a final answer?
Kdy nám můžete dát konečnou odpověď?

We will inform you about our decision as soon as possible
Naše rozhodnutí vám oznámíme co nejdříve

We hope to have a further succesful cooperation.
Doufáme v další úspěšnou spolupráci