Kurzy francouzštiny

Jazyková škola Plzeň - Mañana

fish fr

Proč francouzštinu? Práce, cestování, okouzlení francouzsku literaturou, kinematografií anebo snad polibkem? Naučíme vás mluvit a rozumět tomuto jazyku básníků a bohémů vaším tempem, budeme respektovat vaše požadavky a zaměříme se na cíle, které si společně vytyčíme…

Základní francouzské fráze pro cestování

Combien coûte le billet pour ...? Kolik stojí jízdenka do ... ?

Un billet pour ..., s'il vous plaît. Jízdenku do ..., prosím.

Où va ce train/bus? Kam jede tento vlak/autobus?

Ce train/bus s'arrête-t-il à ...? Zastavuje tento vlak/autobus v ... ?

Quand part le train/bus pour ...? Kdy odjíždí vlak/autobus do ... ?

Déposez-moi à ..., je vous prie Odvezte mě do …, prosím

Combien cela coûte-t-il d'aller à ... ? Kolik to stojí do … ?

Comment je peux aller à ... ? Jak se dostanu do ... ?

Est-ce que vous pouvez me le montrer sur la carte? Můžete mi to ukázat na mapě?

Je veux louer une voiture. Chci si pronajmout auto.

Obchodní francouzština - schůzky sjednání

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Smith, s'il vous plaît.
Formální, velmi zdvořilé

Kdy by Vám to vyhovovalo?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formální, zdvořilé

Můžeme si sjednat schůzku?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formální, zdvořilé

Myslím, že bychom se měli setkat.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formální, přímé

Obchodní francouzština - zrušení schůzky 

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler notre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formální, zdvořilé

Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formální, zdvořilé

Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formální, zdvořilé

Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.