Kurzy španělštiny

Jazyková škola Plzeň - Mañana

fish sp

Chcete rozumět na cestách do slunného Španělska a Jižní Ameriky? Připravíme Vás na komunikaci v klasické španělské španělštině, ale vysvětlíme též taje té latinskoamerické, připravíme vás na zkoušky z jazyka nebo na práci, kde komunikaci ve španělštině potřebujete, stačí jen začít…

Základní španělské fráze pro cestování

¿Cuánto cuesta un billete a ... ? Kolik stojí jízdenka do ... ?

Un boleto/pasaje a ..., por favor. Jízdenku do ..., prosím.

¿Adónde va este tren/autobús? Kam jede tento vlak/autobus?

¿Se para este tren/autobús en? ...? Zastavuje tento vlak/autobus v ... ?

¿Cuándo sale el tren/bus a….? Kdy odjíždí vlak/autobus do ... ?

¿Cómo puedo llegar a ... ? Jak se dostanu do ... ?

¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa? Můžete mi to ukázat na mapě?

Quiero alquilar un coche. Chci si pronajmout auto.

Obchodní španělština v telefonátech

Mi número de teléfono es el … Mé telefonní číslo je …

Zvedání telefonu
¿Sí?   ¿Dígame?   ¿Diga?   ¡Aló!   ¿Bueno?   (Jméno firmy), buenos días.

Buenos días, mi nombre es … llamo de la empresa … Desearía hablar con el Sr./ la Sra. … 
Dobrý den, jmenuji se … volám z … chtěla byh mluvit s

¿De parte de quién, por favor? Kdo volá prosím?

Un momento, por favor. Moment prosím

No cuelgue, espere un momento, por favor. Nezavěšujte, vydržte okamžik.

Le paso. Předávám

Le han pasado mal. Špatně vás propojili.

Puede llamar directamente. El número de teléfono es el … Můžete rovnou zavolat na…

Discúlpeme, me he equivocado de número. Omlouvám se, spletl jsem si číslo.

¿Desea dejar algún mensaje? Chcete nechat zprávu?

¿Podría decirle que me llame cuando llegue? Můžete mu říct ať zavolá až se vráti?

¿Podría decirle que he llamado? Můžete říct že jsem volal?